Produkt: FLEROL PP
Dokument range application fibre
Produktmerkblatt (DE) Garn- und Flächenerzeugung Schmälzen und Avivagen Polypropylen
Produktmerkblatt (EN) yarn and fabric manufacture lubricants polypropylene

 Zschimmer & Schwarz
Fenster schließen